JLingz Logo Sliders - Black
JLingz Logo Sliders - Black

JLingz Logo Sliders - Black

Regular price £20.00
  • Embossed logo sliders.
  • Sole: 100% Polyurethane.
  • Upper: 100% Polyurethane.